Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-115UN


30-10-2017

DOSTAWA ZUŻYWALNEGO ASORTYMENTU LABORATORYJNEGO 30.10.2017 r. – Ogłoszenie
30.10.2017 r. – SIWZ
30.10.2017 r. – Załączniki edytowalne
23.11.2017 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ
05.12.2017 r. – Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
05.12.2017 r. – Załączniki edytowalne
06.12.2017  –  ZMIANA SIWZ
11.12.2017 r.- Zmiana ogłoszenia
12.12.2017 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ
12.12.2017 r. – Załącznik nr 5 po zmianach
14.12.2017 r. – Zmiana ogłoszenia
15.12.2017 r. – Zmiana ogłoszenia
21.1.2017  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
21.12.2017  –  unieważnienie częściowe

16.02.2018  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM