Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-090 BN


15-09-2017

DOSTAWA SPRZĘTU DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
15.09.2017 – SIWZ : PDF
15.09.2017 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania
21.09.2017 – Pytania : PDF
26.09.2017 – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA : PDF
27.09.2017 – unieważnienie Pakietów Nr 2 i 3 : PDF
20.10.2017  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM