Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-086UN


28-08-2017

DOSTAWA SPRZĘTU DO BADAŃ ANGIOGRAFICZNYCH

28.08.2017 r. – Ogłoszenie: pdf
28.08.2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
19.09.2017 r. – Pytania: pdf
06.10.2017 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
09.10.2017 r. – Unieważnienie Pakietu nr 33 i Pakietu nr 39: pdf
26.10.2017 r. – Protokół z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie Pakietu nr 3, 5 i 21: pdf
20.11.2017 r. – Wyniki I: pdf
27.11.2017 r. – Wyniki II: pdf
07.12.2017 r. – Wyniki III: pdf
14.12.2017 r. – Wyniki IV: pdf
21.12.2017 r. – Wyniki: V: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM