Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-082BN


17-08-2017

DOSTAWA DRUKAREK I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

17.08.2017 r. – Ogłoszenie: pdf
17.08.2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
24.08.2017 r. – Pytania: pdf
29.08.2017 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
30.08.2017 r. – Unieważnienie Pakiet nr 2, Pakiet nr 4: pdf
15.09.2017 r. – Wyniki Pakiet nr 3: pdf
20.09.2017 r. – Wyniki Pakiet nr 1: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM