Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-081K


01-08-2017

CAŁODOBOWA  OCHRONA  MIENIA  SPSKM
01.08.2017  –  OGŁOSZENIE
01.08.2017  –  SIWZ
druk oferty do pobrania
04.08.2017  –  odpowiedzi na pytania
04.08.2017  –  odpowiedzi na pytania
10.08.2017  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

16.08.2017 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM