Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-078BN


09-08-2017

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH 09.08.2017-OGŁOSZENIE W BIULETYNIE
09.08.2017- SIWZ
załączniki do pobrania
17.08.2017 – zmiana ogłoszenia: pdf
17.08.2017 – zmiana terminu składania ofert: pdf
24.08.2017 – Pytania: pdf
28.08.2017  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
06.09.2017- Unieważnienie
15.09.2017-Wyniki
27.09.2017  –  unieważnienie p.3

29.09.2017  –  unieważnienie czynności j.w.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM