Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-062UN


10-08-2017

DOSTAWA LEKÓW  –  15
10.08.2017  –  SIWZ, OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
25.08.2017  –  odpowiedzi na pytania
07.09.2017  –  odpowiedzi na pytania
18.09.2017  –  ZMIANA SIWZ
21.09.2017  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
21,09.2017  –  unieważnienie częściowe
KOREKTA PROTOKOŁU Z OTWARCIA OFERT
17.10.2017  –  WYNIKI 1     korekta  WYNIKÓW 1

09.11.2017  –  WYNIKI 2

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM