Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-040 BN


05-06-2017

WYKONANIE PRZEBUDOWY 2 SAL CHORYCH NA SALĘ POOPERACYJNĄ, PRZYSTOSOWANIE WĘZŁÓW SANITARNYCH NA PARTERZE i I PIĘTRZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, MODERNIZACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO, MONTAŻ INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ MALOWANIE ODDZIAŁU CHIRURGII SZCZĘKOWO – TWARZOWEJ W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ

05.06.2017 – SIWZ : PDF
05.06.2017 – ogłoszenie : PDF

Załączniki do pobrania

DOKUMENTACJA:

Załącznik Nr 14 : PDF
Załącznik Nr 15 – część I : PDF
Załącznik Nr 15 – część II : PDF
Załącznik Nr 16 : PDF

21.06.2017 – Unieważnienie : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM