Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-022UN


08-03-2017

DOSTAWA LEKÓW – 4
08.03.2017  –  SIWZ
08.03.2017  –  OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
24.03.2017  –  pytania i odpowiedzi
03.04.2017  –  pytania i odpowiedzi
07.04.2017  –  pytania i odpowiedzi
18.04.2017 – Protokół z otwarcia ofert: pdf
20.04.2017  –  UNIEWAŻNIENIE pakiet 2
25.04.2017  –  WYNIKI pakiet nr 3
05.05.2017 – UNIEWAŻNIENIE P.4
10.05.2017  –  WYNIKI P.1

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM