Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-019 BN


02-03-2017

ROBOTY  AWARYJNE –A”

02.03.2017 – SIWZ : PDF
02.03.2017 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania

20.03.2017 : PROTOKÓŁ Z OTWARCIA

05.04.2017 – Unieważnienie Pakietu Nr 2 : PDF
05.04.2017 – WYNIKI : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM