Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-018UN


22-05-2017

DOSTAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO Z MONTAŻEM
22.05.2017  –  SIWZ
22.05.2017  –  OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
załączniki do pobrania
29.05.2017  –  WIZJA LOKALNA
31.05.2017  –  ODWOŁANIE 1
13.06.2017  –  ZMIANA SIWZ
załączniki do pobrania po zmianie
22.06.2017  –  ODWOŁANIE 2
26.06.2017  –  zmiana terminu składania ofert
27.06.2017  –  ZMIANA SIWZ  – 2
korekta ogłoszenia
29.06.2017  –  PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ
03.07.2017  –  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
korekta ogłoszenia
27.07.2017  –  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
korekta ogłoszenia
25.08.2017  –  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
korekta ogłoszenia
20.09.2017  –  odpowiedzi na pytania i zmiana terminu
korekta ogłoszenia

20.10.2017  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT / KOREKTA PROTOKOŁU

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM