Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-007BN


17-01-2017

DOSTAWA POJEMNIKÓW DO GŁĘBOKIEGO MROŻENIA

17.01.2017 r. – Ogłoszenie: pdf
17.01.2017 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
25.01.2017 r. – Pytania: pdf
27.01.2017 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
01.02.2017 r. – Korekta protokołu z otwarcia: pdf
09.02.2017 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM