Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-002 BN


03-02-2017

WYKONANIE DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ DLA ZADANIA „ MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU OTORYNOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM
ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

03.02.2017 – SIWZ : PDF
03.02.2017 – ogłoszenie : PDF
03.02.2017 – ekspertyza p.poż : PDF
Załączniki do pobrania

21.02.2017 – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA : PDF

24.02.2017 – unieważnienie postępowania : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM