Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-129BN


20-12-2016

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

20.12.2016 r. – Ogłoszenie: pdf
20.12.2016 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
03.01.2017 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
09.01.2017 r. – Unieważnienie Pakiet nr 4, 6 i 9: pdf
17.01.2017 r. – Wyniki: pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM