Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-16-124BN


12-12-2016

DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

12.12.2016 r. – Ogłoszenie: pdf

12.12.2016 r. – SIWZ: pdf

Załączniki do SIWZ: doc

19.12.2016 r. – Zmiana terminu składania ofert: pdf

19.12.2016 r. – Zmiana ogłoszenia: pdf

21.12.2016 r. – Pytania: pdf

27.12.2016 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf

28.12.2016 r. – Unieważnienie Pakiet nr 3: pdf

05.01.2017 – Unieważnienie Pakietów nr 1 i nr 2 : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM