Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-14-013BN


11-03-2014

DOSTAWA WKŁADÓW DO STRZYKAWKI MEDRAD MARK PRO VIS I ZESTAWÓW DO STRZYKAWKI MEDRAD SOLARIS

11.03.2014 – Ogłoszenie: PDF

11.03.2014 – SIWZ: PDF

17.03.2014 – Pytania: PDF

18.03.2014 -Zmiana ogłoszenia: PDF

18.03.2014 – Zmiana terminu: PDF

19.03.2014 – Pytania 2: PDF

01.04.2014 – Wyniki:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM