Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-055BN


29-05-2013

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

29.05.2013 : SIWZ: PDF
29.05.2013 : ogłoszenie: PDF
04.06.2013 : pytania: PDF
24.06.2013 : Wyniki I: PDF
02.07.2013 : unieważnienie Pakietu nr 6: PDF
03.07.2013 : anulowanie unieważnienia Pakietu nr 6: PDF
03.07.2013 : Wyniki II: PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM