Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-045BN


10-05-2013

Dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno – próżniowego do   pobierania krwi wraz z dzierżawą  aparatu do odczytu OB.
10.05.2013 : SIWZ: PDF
10.05.2013 : ogłoszenie: PDF
16.05.2013 : zmiana terminu: PDF
16.05.2013 : ogłoszenie zmiana terminu : PDF
20.05.2013 : zmiana treści SIWZ: PDF
20.05.2013 : ogłoszenie o zmianie treści SIWZ: PDF
20.05.2013 : pytanie: PDF
29.05.2013 : unieważnienie pakietu nr 3: PDF
29.05.2013 : Wyniki: PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM