Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-036BN


08-05-2013

Wykonanie drobnych robót naprawczych i awaryjnych oraz  wykonanie robót w zakresie instalacji komputerowej.

08.05.2013 : SIWZ: PDF
08.05.2013 : ogłoszenie: PDF
09.05.2013 : zmiana ogłoszenia: PDF
27.05.2013 : Wyniki: PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM