Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-13-012BN


08-02-2013

Dostawa kardiomonitorów i defibrylatorów

08.02.2013 – SIWZ: PDF
08.02.2013 – Ogłoszenie: PDF
14.02.2013 – Zmiana SIWZ: PDF
14.02.2013 – Zmiana terminu-1: PDF
14.02.2013 – Pytania 1: PDF
21.02.2013 – Zmiana SIWZ-2: PDF
21.02.2013 – Zmiana terminu-2: PDF
21.02.2013 – pytania 2: PDF
21.02.2013 – zmiana SIWZ-3: PDF
13.03.2013 – wyniki: PDF
14.03.2013 – korekta wyników: PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM