Kontrast: włącz / wyłącz

Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej


Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Robert Król,

Podstawowe Informacje

 • Liczba łóżek – 46
 • Personel lekarski – 23 osoby
 • Personel pielęgniarski – 42 osób
 • Sale Operacyjne – 2
 • Pracownia Endoskopii
 • Pracownia USG
 • Poradnia Chirugii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Dane kontaktowe

telefon: sekretariat 32 2555052
telefon: poradnia 32 2591528
fax: 32 2591052
adres: 40-027 Katowice ul. Francuska 20-24
email: chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl

Działalność medyczna

Klinika specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej, naczyniowej – z uwzględnieniem zabiegów endowaskularnych oraz endokrynologicznej – w szczególności chirurgii tarczycy i nadnerczy. Równocześnie Klinika jest jedynym na Śląsku i jednym z największych w Polsce ośrodków transplantacji narządowej. Zespół Kliniki przeprowadza rocznie średnio ok. 90 zabiegów transplantacji nerki, 30 zabiegów transplantacji wątroby oraz zabiegi transplantacji trzustki. Katedra Chirurgii pełni funkcję ośrodka naukowo-szkoleniowego kształcącego studentów Wydziału Lekarskiego jak i studentów anglojęzycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadząc równocześnie szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej i angiologii.

Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej specjalizuje się w leczeniu:

 • chorób wątroby i dróg żółciowych: pierwotnych i przerzutowych guzów wątroby, nowotworów i kamicy pęcherzyka i dróg żółciowych, powikłań leczenia tych chorób,
 • chorób trzustki ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów złośliwych oraz guzów czynnych hormonalnie,
 • nowotworów nerek, ze szczególnym uwzględnieniem guzów obejmujących duże naczynia jamy brzusznej,
 • chorób gruczołów dokrewnych: guzów nadnerczy, nowotworów tarczycy i przytarczyc,
 • guzów przestrzeni zaotrzewnowej,
 • chorób tętnic: tętniaków aorty piersiowej i brzusznej, zwężeń tętnic szyjnych, trzewnych, nerkowych i kończyn dolnych.

Wyjątkową i priorytetową działalnością Kliniki jest:

 • przeszczepianie narządów jamy brzusznej (wątroby, nerek, trzustki),
 • leczenie chirurgicznych powikłań po transplantacjach narządowych

Ze względu na ścisłą współpracę z klinikami nefrologiczną, hematologiczną i onkologiczną klinika wykonuje wymienione procedury:

 • u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek (wymagających leczenia dializami i wykonywania dostępów naczyniowych do dializ),
 • u chorych z chorobami hematologicznymi (w tym z zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz wymagających usunięcia śledziony),
 • u chorych, w przypadku których leczenie chirurgiczne jest powiązane z radio- i chemioterapią.

Procedury chirurgiczne wykonywane są metodami:

 • klasycznymi z wykorzystaniem takich urządzeń/metod jak: ultrasonografia, angiografia i cholangiografia sródoperacyjna, nóż harmoniczny,
 • laparoskopowymi (np. usuwanie guzów nadnerczy, usuwanie pęcherzyka żółciowego, pobieranie nerek do przeszczepienia od dawcy żywego),
 • endowaskularnymi (poszerzanie zwężeń tętnic z założeniem stentu, wyłączanie tętniaków aorty brzusznej i tętnic obwodowych, tzw. Zabiegi hybrydowe łączące operację klasyczną z zabiegiem endowaskularnym),
 • endoskopowmi (polipektomie, tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego),
 • przezskórnymi pod kontrolą USG (niszczenie guzów wątroby z zastosowaniem termoablacji mikrofalowej).

Klinika dysponuje:

 • 4 odcinkami z 16 salami 1-4 osobowymi (w sumie 46 łóżek) z pełnym węzłem sanitarnym każda oraz salami intensywnego nadzoru pooperacyjnego
 • blokiem operacyjnym z 2 salami operacyjnymi,
 • salą do wykonywania zabiegów endowaskularnych pod kontrolą RTG,
 • poradniami chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej,
 • pracownią endoskopową i ultrasonograficzną.

Galeria

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM