Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DDA/2/2018


10-09-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T
z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny)
.

10.09.2018- Ogłoszenie
10.09.2018- SWKO
10.09.2018- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy
10.09.2018- Załącznik nr 2-4 do SWKO
10.09.2018- Załącznik nr 5 do SWKO- Wzór umowy
10.09.2018- RODO- Załącznik nr 6 do SWKO
14.09.2018-
PYTANIA I
14.09.2018- ZMIANA I
21.09.2018 – Zmiana terminu rozstrzygniecia

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM