Kontrast: włącz / wyłącz

DSM/7/2013


25-03-2013

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w zakresie:
– Badania laboratoryjne

25.03.2013 – Ogłoszenie: PDF
25.03.2013 – SWKO: PDF
04.04.2013 – Wyniki: PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM