Kontrast: włącz / wyłącz

DSM/6/2013


18-03-2013

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w zakresie:
– Badania cytologiczne i patomorfologiczne w dostępie całodobowym
– Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym

18.03.2013 – Ogłoszenie:PDF
18.03.2013 – SWKO:PDF
29.03.2013 – WYNIKI:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM