Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-17-091UN


19-09-2017

DOSTAWA IMPLANTÓW LARYNGOLOGICZNYCH

19.09.2017 – Ogłoszenie, SIWZ,
19.09.2017 r. – załączniki edytowalne

20.10.2017 r. – odpowiedzi na pytania do treści SIWZ, zmiana treści SIWZ

24.10.2017 r. – zmiana ogłoszenia

31.10.2017 r. – protokół z otwarcia ofert

23.11.2017 r. – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM