Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-134BN


26-09-2018

DOSTAWA APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

26.09.2018  –  dokumenty do pobrania

02.10.2018  –  odpowiedzi na pytania

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

KOREKTA PROTOKOŁU Z OTWARCIA OFERT

11.10.2018  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM