Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-123UN


24-09-2018

DOSTAWA LEKÓW 33
24.09.2018  –  dokumenty do pobrania
JEDZ do pobrania
11.10.2018  –  odpowiedzi na pytania
11.10.2018  –  odpowiedzi na pytania
15.10.2018  –  odpowiedzi na pytania
22.10.2018  –  odpowiedzi na pytania
06.11.2018  —  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
08.11.2018  –  unieważnienie częściowe
14.11.2018  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH

13.12.2018  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM