Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-121UN


20-09-2018

DOSTAWA LEKÓW 31
20.09.2018  –  dokumenty do pobrania

27.09.2018  –  odpowiedzi na pytania
15.10.2018  –  odpowiedzi na pytania
31.10.2018  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
31.10.2018  –  unieważnienie częściowe

06.11.2018  –  KOREKTA PROTOKOŁU Z OTWARCIA OFERT

26.11.2018  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM