Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-117BN


10-09-2018

DOSTAWA LEKÓW 29
10.09.2018  –  SIWZ   OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
13.09.2018  –  zmiana treści siwz
ZMIANA  OGŁOSZENIA
21.09.2018  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
26.09.2018  –  unieważnienie częściowe
03.10.2018  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
11.10.2018  –  unieważnienie częściowe

22.10.2018  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM