Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-114 BN


06-09-2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – A

06.09.2018 – SIWZ : PDF

06.09.2018 – ogłoszenie : PDF

Załączniki do pobrania

14.09.2018 – ZMIANA TERMINU : PDF

14.09.2018 – ogłoszenie zmiana terminu : PDF

14.09.2018 – Pytania 1 : PDF

20.09.2018 – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA : PDF

28.09.2018 – WYNIKI część I : PDF

22.10.2018 – WYNIKI część II : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM