Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-107 UN


16-08-2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW ORAZ DZIERŻAWA APARATU PCR REAL – TIME

16.08.2018 – SIWZ : PDF

16.08.2018 – ogłoszenie : PDF

Załączniki do pobrania

JEDZ

29.08.2018 – Pytania 1 : PDF

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA PO KOREKCIE

24.09.2018 – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA : PDF

25.09.2018 – unieważnienie Pakietów nr 2 i 3A : PDF

22.10.2018 – WYNIKI część I : PDF

26.10.2018 – WYNIKI część II : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM