Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-104BN


31-07-2018

DOSTAWA FILTRÓW ODDECHOWYCH

31.07.2018r. – Ogłoszenie: PDF

31.07.2018r. – SIWZ: PDF

Załączniki do pobrania

03.08.2018r. – Pytania 1

03.08.2018r. – Pytania 2

07.08.2018r. – Zmiana ogłoszenia

07.08.2018r. – Zmiana terminu, Pytania 3

07.08.2018r. – Pytania 4

10.08.2018r. – Protokół z otwarcia ofert

22.08.2018r. – WYNIKI

28.08.2018r.  – Unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

07.09.2018r. – Unieważnienie postępowania

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM