Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-100UN


14-09-2018

DOSTAWA LEKÓW 26

14.09.2018  –  SIWZ,OGŁOSZENIE, załaczniki
19.09.2018  –  odpowiedzi na pytania
21.09.2018  – odpowiedzi na pytania
26.09.2018  –  odpowiedzi na pytania
27.09.2018  –  odpowiedzi na pytania
08.10.2018  –  odpowiedzi na pytania

24.10.2018  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
25.10.2018  –  unieważnienie częściowe
21.11.2018  –  WYNIKI 1
10.12.2018  –  WYNIKI 2

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM