Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-098BN


01-08-2018

DOSTAWA KOSZUL PRZEDOPERACYJNYCH BEZ TROKÓW I OBUWIA OCHRONNEGO

01.08.2018r. – Ogłoszenie: PDF
01.08.2018r. – SIWZ: PDF
Załączniki do pobrania
13.08.2018r. – odpowiedzi na pytania
16.08.2018r. – Protokół z otwarcia ofert
16.08.2018r. – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 2

07.09.2018r. – Wyniki

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM