Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-095BN


30-07-2018

  DOSTAWA APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH


30.07.2018r. Ogłoszenie   SIWZ   Załącznik nr 1 do umowy
30.07.2018r. – Załącznik do pobrania
08.08.2018r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
08.08.2018r. – Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ
13.08.2018r. – Protokół z otwarcia ofert
17.09.2018r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM