Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-093UN


24-07-2018

DOSTAWA LEKÓW 23
24.07.2018  –  SIWZ  OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
JEDZ

31.07.2018  –  odpowiedzi na pytania i zmiany
06.08.2018  –  odpowiedzi na pytania

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

10.09.2018  –  WYNIKI 1

19.09.2018  –  WYNIKI 2

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM