Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-091UN


27-07-2018

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

27.07.2018r. – Ogłoszenie: PDF
27.07.2018r. – SIWZ: PDF
Załączniki do pobrania
JEDZ
13.08.2018r. – odpowiedzi na pytania
23.08.2018r. – odpowiedzi na pytania 2

31.08.2018r. – odpowiedzi na pytania 3, zmiana terminu

04.09.2018r. – zmiana terminu

10.09.2018r. – Protokół z otwarcia

09.10.2018r. – Wyniki

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM