Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-086BN


11-07-2018

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ I-GO PIĘTRA ODDZIAŁU HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU

11.07.2018 r. – Ogłoszenie: pdf
11.07.2018 r. – SIWZ: pdf
Załączniki nr 1 do SIWZ
Załączniki nr 2-8 do SIWZ: doc
Załącznik do projektu umowy: pdf
13.07.2018 r. – Pytania I: pdf
26.07.2018 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
08.08.2018 r. – Unieważnienie: pdf

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM