Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-085UN


24-07-2018

DOSTAWA ELEMENTÓW ZESPALAJACYCH I REKONSTRUKCYJNYCH DO ZABIEGÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI ORAZ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH I PROTETYCZNYCH

24.07.2018r.  Ogłoszenie: PDF
24.07.2018r. SIWZ: PDF
Załączniki do pobrania
JEDZ
13.08.2018r. – odpowiedzi na pytania
29.08.2018r. Protokół z otwarcia

10.09.2018r. – Wyniki I

13.09.2018r. – Unieważnienie postępowania pak. 2,3,4,6,7

19.09.2018r. – Unieważnienie postępowania pak. 1,5

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM