Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-083BN


27-06-2018

DOSTAWA  APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO
27.06.2018  –  SIWZ   OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania

05.07.2018  –  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
ZMIANA OGŁOSZENIA

11.07.2018  –  odpowiedzi na pytania
13.07.2018  –  odpowiedzi na pytania

17.07.2018  –  protokół z otwarcia ofert

14.08.2018  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM