Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-080BN


03-07-2018

DOSTAWA LEKÓW 20
03.07.2018  –  SIWZ   OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
13.07.2018  –  zmiana terminu składania ofert
13.07.2018  –  zmiana ogłoszenia
19.07.2018 – Pytania: pdf
24.07.2018  – protokół z otwarcia ofert
25.07.2018  –  unieważnienie częściowe
15.10.2018  –  unieważnienie częściowe

22.10.2018  –  WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM