Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-075UN


25-06-2018

DOSTAWA LEKÓW17

25.06.2018  –  SIWZ    OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
JEDZ
05.07.2018  –  odpowiedzi na pytania i zmiany
06.08.2018  –  protokół z otwarcia ofert
unieważnienie częściowe
WYNIKI Pakiet 1
24.08.2018  –  WYNIKI 2
WYNIKI 2 – korekta
21.09.2018  –  WYNIKI 3

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM