Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-074UN


21-06-2018

DOSTAWA LEKÓW 16

21.06.2018  –  SIWZ   OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
JEDZ
29.06.2018  –  odpowiedzi na pytania/zmiany
05.07.2018  –  odpowiedzi na pytania
06.07.2018  –  odpowiedzi na pytania
13.07.2018  –  odpowiedzi na pytania
01.08.2018  –  protokół z otwarcia ofert
02.08.2018  –  unieważnienie częściowe

24.08.2018  –  WYNIKI 1

11.10.2018  –  WYNIKI 2

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM