Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-073UN


16-07-2018

DOSTAWA LEKÓW 15
16.07.2018  –  SIWZ    OGŁOSZENIE
załączniki do pobrania
JEDZ

załącznik nr 13
02.08.2018  –  odpowiedzi na pytania
06.08.2018    odpowiedzi na pytania
22.08.2018  –  protokół z otwarcia ofert
23.08.2018  –  unieważnienie częściowe
31.08.2018  –  unieważnienie P. 35 i 39
WYNIKI -1
korekta WYNIKÓW 1
korekta wyników
15.10.2018  –  WYNIKI 2

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM