Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-071 BN


06-07-2018

DOSTAWA POŚCIELI WIELORAZOWEGO I JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

06.07.2018 – SIWZ : PDF
06.07.2018 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania
17.07.2018 r. – Pytania 1: pdf
31.07.2018 r. – Pytania 2: pdf
31.07.2018 r. – Zmiana ogłoszenia dot. terminu składania ofert: pdf
06.08.2018 r. – Protokół  z otwarcia ofert: pdf

07.09.2018r – WYNIKI – część I : PDF

11.09.2018 – WYNIKI – część II : PDF

13.09.2018 – KOREKTA WYNIKÓW – część II : PDF

19.09.2018 – Unieważnienie Pakietu Nr 1 : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM