Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-070UN


16-07-2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW ORAZ DZIERŻAWA ANALIZATORÓW

16.07.2018 r. – Ogłoszenie: pdf
16.07.2018 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
JEDZ
13.08.2018 r. – Pytania: pdf

21.08.2018 – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA : PDF

22.08.2018 – Unieważnienie Pakietów nr 7 i 8 : PDF

30.08.2018 – WYNIKI część I : PDF

14.09.2018 – WYNIKI – część II : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM