Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-067 BN


04-06-2018

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
WRAZ Z DZIERŻAWĄ CENTRALI TELEFONICZNEJ

04.06.2018 – SIWZ : PDF

04.06.2018 – ogłoszenie : PDF

Załączniki do pobrania

07.06.2018 – Pytania 1 : PDF

07.06.2018 – ZMIANA TERMINU : PDF

07.06.2018 – ogłoszenie zmiana terminu : PDF

11.06.2018 – PROTOKÓŁ Z WIZJI : PDF

12.06.2018 – Pytania 2 : PDF

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA : PDF

20.06.2018 – WYNIKI część I : PDF

22.06.2018 WYNIKI część II : PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM