Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-066BN


18-05-2018
 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH
—————————————————————————
18.05.2018  –  SIWZ     OGŁOSZENIE
24.05.2018  –  odpowiedzi na pytania
29.05.2018  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
11.06.2018  –  WYNIKI

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM