Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-064 UN


01-06-2018

DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

01.06.2018 – SIWZ : PDF

01.06.2018 – ogłoszenie : PDF
Załączniki do pobrania
JEDZ
Załącznik – WZORY do Pakietu nr 13 : PDF
12.06.2018 – Pytania 1 : PDF
20.06.2018 – Pytania 2 : PDF
22.06.2018 – Pytania 3 : PDF

09.07.2018 – Protokół z otwarcia ofert

10.07.2018 – Unieważnienie pakiet 6,8

30.07.2018r. – Wyniki 1

08.08.2018r. – Wyniki 2
14.08.2018r. – Wyniki 3

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM