Kontrast: włącz / wyłącz

ZP-18-057BN


19-04-2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – 1A

19.04.2018 r. – Ogłoszenie: pdf
19.04.2018 r. – SIWZ: pdf
Załączniki do SIWZ: doc
26.04.2018 r. – Pytania: pdf
26.04.2018 r. – Zmiana  terminu składania ofert: pdf
26.04.2018 r. – Zmiana ogłoszenia: pdf
08.05.2018 r. – Protokół z otwarcia ofert: pdf
09.05.2018 r. – Unieważnienie Pakiet nr 1: pdf
29.05.2019 r. – Wyniki: pdf

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM